Negen (9) HARTlopers hebben afgelopen zondag de Hartstichting gesponsord:

(Op de foto ontbreken Jeroen Nollet en Ron Gerdsen die door alle drukte net te laat waren voor de foto).

We hebben een mooi sponsorbedrag van € 1148,18 aan Karin Kanij, regio-coördinator van de Hartstichting, kunnen overhandigen.

Mede namens de Hartstichting,

Hartelijk dank,

Peter Mooij