Trainersopleiding Trim Apeldoorn maart 2010

Er komen nieuwe trainers aan!

Trim Apeldoorn heeft recent weer een aantal enthousiastelingen bereid gevonden opgeleid te worden tot trainer bij Trim Apeldoorn.

Op 20 en 27 maart jl. vonden de eerste twee blokken van de Trim Apeldoorn Trainers Opleiding TATO plaats onder de enthousiaste en bezielende leiding van Mark van Triest, docent sport en bewegingsleer aan het ROC Aventus. In het eerste blok is met name stilgestaan bij de didactiek: wat betekent het voor een groep te staan en hoe ga je daar mee om. Na een stukje theorie gingen de cursisten zelf aan de slag aan de hand van praktijkoefeningen. In het tweede deel kwam o.m. een sportmedisch deel aan de orde. Wat moet je doen om blessures te voorkomen en wat moet/kun je doen als ze toch ontstaan. Ook was in dit blok een plaats ingeruimd voor rek- en strekoefeningen, het belang van warming-up en cooling-down tijdens trainingen en voor het begeleiden van een groep bij spelletjes.

De cursisten gingen met een rugzak aan nuttige kennis en oefeningen huiswaarts. Er volgt op een nader te bepalen datum in april nog een oefenmiddag buiten om het geleerde in de praktijk te beoefenen. Daarna zullen de trainers-in-spƩ onder begeleiding van ervaren trainers en onder het toeziend oog van een coƶrdinator hun eerste stappen zetten in de praktijk van Trim Apeldoorn.

Kortom: ze komen eraan; je zult hen in de toekomst nog vaker gaan tegenkomen.

Op deze groepsfoto zien we onderaan in beeld, van links naar rechts: Gea Oostendorp, Rikje Koolwijk en helemaal rechts Mark van Triest de docent van de Opleiding. Op de bovenste rij Mario Siebrand, Theo Logtenberg, Thijs de Vries (boven) en Wim Koolwijk.

De Technische Commissie

Lenie de Bloois en Herman Meerbach