De wandelaars hebben afgelopen dinsdagavond 25 februari heerlijk gewokt bij Restaurant Shanghai Arnhemseweg.
Ook Jan Dolman, die laatst ook weer geopereerd was aan zijn halsslagader, na een herseninfarct eind 2013, was er weer bij en het gaat redelijk goed met hem!

Hulptrainer en Trainer Trimwandelaars,
Joop en Jan