Ook dit jaar worden de reanimatiecursussen voor de trainers van Trim Apeldoorn verzorgd en gegeven door de instructrices Karin Geensen en Thera van der Velde namens “Hartpatiënten Nederland” volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en met cursusmateriaal dat beschikbaar wordt gesteld door de landelijke Hartstichting.

Karin Geensen is kaderinstructrice van “Hartpatiënten Nederland” en beide zijn traumaverpleegkundige op de afdeling “Eerste hulp” in het ziekenhuis “Gelderse Vallei” te Ede.

Mensen uit de praktijk dus!

Fred Graus en Harry Meier

Een impressie van de 1ste oefenavond op 3 maart j.l.: