Onder de bezielende leiding van Bert Vierhout heeft men vorige week vrijdag genoten van heerlijk weer bij het lopen van het Albapad in Oosterhuizen. Elf kilometer door het mooie buitengebied van Oosterhuizen wandelen langs enk, stuwwal, door bos en een voormalig oerbos.