Op 12 januari 2015 was de afsluitende bijeenkomst van de Technische Commissie van Trim Apeldoorn met de coördinator en de trainers van de Beginnerstraining najaar 2015. Daarin werden o.m. de resultaten van de enquête onder de deelnemers besproken. Hieruit komt het beeld naar voren dat de Beginnerstraining goed aansluit bij de verwachtingen van de deelnemers. Vervolgens zijn de ervaringen onderling uitgewisseld en ook zijn de uitgangspunten voor de opzet van de volgende Beginnerstraining vastgesteld. Deze zal begin september van dit jaar van start gaan.
Uiteraard zijn de coördinator en de trainers in het zonnetje gezet. De trainers werden verblijd met een doe-het-zelf-pakket om appeltaart te bakken en de coördinator kan zich te buiten gaan aan flessen appel- en perensap. Op de foto het moment waarop Lenie de Bloois de cadeaus heeft uitgereikt aan Wim Koolwijk, Rikje Koolwijk en Gea Oostendorp.
De hulptrainers die niet aanwezig konden zijn ontvangen hun cadeautje later.
Afsluiting Beginnerstraining najaar 2014