Op 5 en 12 maart jongstleden zijn de trainers weer op reanimatiecursus geweest.

Klik hier voor een kort filmpje.