Nieuwe trainers voor Trim Apeldoorn

In een drietal blokken op achtereenvolgende zaterdagmiddagen in maart 2013 zijn de trainers in spe voorbereid op hun mooie taak om groepen trimmers van Trim Apeldoorn te gaan begeleiden. De eerste twee blokken in de zaal stonden onder leiding van Mark van Triest, docent aan Aventus. Daarin is vooral ingegaan op het staan voor een groep en alles wat daarbij komt kijken. Ook spel- en trainingsvormen maakten daar deel van uit. En niet te vergeten kennis over het onderkennen en herkennen van blessures en hoe te handelen in noodgevallen. Het derde en laatste blok vond onder leiding van de Technische Commissie van Trim bestaande uit Lenie de Bloois en Herman Meerbach plaats in het Orderbosch. We hadden daar de koudste zaterdag van het seizoen voor uitgekozen maar deze bikkels lieten zich daardoor niet uit het veld slaan. Enthousiast als altijd wierpen zij zich op de oefeningen die zij moesten uitvoeren om te laten zien wat zij in de eerste 2 blokken hadden opgestoken. Aan het eind van dit blok konden we constateren dat we er een prima stel trainers bij hebben. Wel nog even de nodige ervaring opsnuiven in de praktijk waarvoor allen een programma hebben meegekregen.

Op de foto vlnr.: Harry Pastoor, Pierre Beaujon, René Steenman, Jeroen Nollet, Rob van der Ster en René Jansen. Riemer Noort ontbreekt i.v.m. ziekte.

Technische commissie Trim Apeldoorn

Herman Meerbach

Lenie de Bloois