Beste trimmers,

Het is duidelijk dat we elkaar missen, maar vooral missen we ons sportief ingeklede trimuurtje op de diverse momenten.
Na de persconferentie van afgelopen woensdag is duidelijk geworden dat het sporten in groepen, waarbij een maximum geldt van 10 deelnemers èn een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht moet worden genomen, het voor TRIM niet haalbaar maakt om onze groepsactiviteiten al weer op te pakken. Die verantwoordelijkheid kunnen en willen we als Bestuur niet op ons nemen. Op onze verzamelplaats zijn toch ook te veel mensen tegelijkertijd aanwezig. En we willen als TRIM natuurlijk niet als mogelijke verspreidingshaard gezien worden. Gelukkig zien we dat velen toch nog wel individueel actief blijven.
Zodra er weer méér perspectief is, zullen we daar direct op in spelen. Dus houdt onze website en Facebookpagina in de gaten.
Houdt het gezond en houdt nog even vol!

Bestuur TRIM Apeldoorn