Ruim een maand geleden bent u geïnformeerd over de lopende bodem- en asbestonderzoeken in het Orderbos. Op 21 september jl. hebben we op een inloopavond nog een extra toelichting gegeven. Inmiddels zijn een aantal onderzoeken (bijna) afgerond en heeft het college van B&W de gemeenteraad via een raadsbrief op de hoogte gebracht van de nu bekende onderzoeksresultaten. Deze raadsbrief-orderbos-4-11-2016, die vandaag verstuurd is, deelt het college graag ook met u zodat u als gebruiker en/of belanghebbende van het Orderbos ook gelijk op de hoogte bent van de laatste stand van zaken.

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van de informatie uit de brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Vermeij
accountmanager advies – senior adviseur
+31 6 52 47 58 08 | j.vermeij@ovij.nl

Omgevingsdienst Veluwe IJssel
Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn | Postbus 971, 7301 BE Apeldoorn
(055) 580 1705 | info@ovij.nl | www.odveluweijssel.nl