Omgaan met blessures

Onze deelnemers hebben soms last van blessures. Hoe ga jij daar als trainer mee om?

• Goede schoenen aanbevelen
• Andere (langzamere) groep adviseren
• Geblesseerde nooit alleen laten/afspreken hoe de groep verder gaat/zo nodig met auto ophalen
• Besteed aandacht aan preventie/zorg voor rustig inlopen/verstandige oefeningen doen (rekken, strekken)
• Aandacht aan de klachten besteden
• Zo nodig bezoek aan huisarts of fysiotherapie en/of rust adviseren
• Zorg voor goede warming up
• Wijs op gevaren terrein/niet te kort achter elkaar lopen
• Adviseer trimmer: luister naar je lichaam
• Waak tegen overbelasting/niet blijven lopen met blessure/adviseer tijdelijk de wandelgroep
• Als nodig begeleiden naar Eerste Hulp/later nog even contact opnemen/kaartje of bloemetje namens Trim en trimmers/bespreken in de groep
• Als iemand niet komt opdagen zo mogelijk contact opnemen
• Blessures ook steeds meer door vergrijzing/slijtage; aandacht aan geven in CT: wat kan wel en wat niet (meer), bijvoorbeeld bij kraakbeenslijtage in knieën
• Beginnersblessures zijn wel bekend verschijnsel; wel ernst leren onderkennen, bijvoorbeeld wat te doen bij lopersknie
• Tips geven over looptechniek/behandeling blessure
• Oefeningen uit cursus blessurepreventie
• Bepaalde gevaarlijke paden vermijden
• Adviseren bepaalde oefening niet mee te doen

Zie ook de volgende sites: