Inspiratieboek + Bijwerkinstructies

Dit is het INSPIRATIEBOEK voor en door trainers. De basis is de informatie die bijeengebracht is op de trainersbijeenkomst op 11 mei 2015. Trainers kunnen deze informatie gebruiken om hun trainingen te verbeteren, nieuwe trainers kunnen dit gebruiken om ideeën op te doen.

Verzoek aan alle trainers om aanvullingen en wijzigingen door te geven via een mail aan peter@petermooij.nl