De groep ‘sturen’

We vinden het belangrijk dat een trainer op een prettige manier met de groep die hij begeleidt omgaat maar ook dat hij sturing geeft (b.v. rustig inlopen). Hoe doe jij dat?

• Goed kijken naar de groep/achterste in de gaten houden/eventueel rechts- of linksaf gaan als koplopers te hard gaan voor de groep
• Voorop lopen en afremmen waar nodig
• ‘Tikkie terug’/zelf goede voorbeeld geven/aangeven dat we aan het inlopen zijn
• Tijd nemen om in te lopen/zelf tempo bepalen/juiste persoon voorop
• Zo nodig corrigeren/uitleg over nut en noodzaak/lopen blijft voor eigen risico
• Duidelijke sturing geven met behoud van goede sfeer
• Snelle lopers afremmen of zelf voorop lopen om af te remmen
• Groep bij elkaar houden, maar ook ruimte voor eigen tempo geven
• Voorste lopers laten terugkomen in zelfde tempo om achtersten ook de gelegenheid te geven bij te komen
• Alles met een glimlach
• Lopers aanspreken/vragen hoe het gaat
• Zo nodig eerder oefeningen doen/snellere lopers extra rondje
• Humor inzetten om de lopers naar je hand te zetten
• Differentiëren in de training belangrijk om ieder aan zijn trekken te laten komen
• Benadrukken en vasthouden aan uitgangspunten Trim Apeldoorn