Calamiteiten

Calamiteiten-procedures zalen, Berg&Bos en Orderbos

N.B. In de zaal is altijd een EHBO-doos voorhanden. De trainer heeft een mobieltje en is er telefoon voor noodgevallen.

Orderbos en Berg&Bos :
• Laat een geblesseerde nooit alleen achter!
• Lichte blessure, laat de geblesseerde met iemand die het bos kent terug gaan naar de auto’s
• Zwaardere blessure, de trainer draagt de groep over aan een andere trainer of trimmer, en gaat met de geblesseerde terug naar de auto’s, waar er afhankelijk van de ernst EHBO gedaan kan worden (cool-pack, bandage, ….)
• In nog ernstiger gevallen zal er een auto door een van de andere trimmers opgehaald moeten worden om de geblesseerde uit het bos te krijgen. De trainer blijft dan bij de geblesseerde (met 1 of meerdere trimmers ter aanvulling)!
• In gevallen waarin de geblesseerde naar de EHBO moet altijd begeleiding mee sturen (of de trainer zelf).
• Bij zeer ernstige gevallen (bewusteloosheid, hartstilstand) de benodigde EHBO/Reanimeer-aktie starten en hulp laten halen. Dit door trimmers erop uit te sturen om hulp te halen.
• Telefoons: Iedere trainer heeft een mobieltje bij zich, in uitzonderingsgevallen:
– Mobiele telefoons van andere trimmers (of in de auto)
– Woningen langs het Asselsepad.

Telefoonnummer voor dit soort gevallen is 112.
112 is gratis vanuit een telefooncel te bellen!

Bijlage Hulp organiseren bij hartstilstand
TRIM2000 versie 2013 (Compatibiliteitsmodus) - Microsoft Word 20-8-2015 171045

Reanimatie protocol

Stap 1 : Wees voorbereid……..

Stap 2 : Check of de persoon in kwestie een “Niet reanimeren medaillon” draagt. Zo ja, dit respecteren en deskundige hulp inroepen.

Stap 3 : De trainer moet nu 3 zaken regelen:

1) 112 bellen of laten bellen met het mobieltje. In noodgevallen (geen mobieltje, batterij leeg):

– Check andere trainer of trimmers voor een mobieltje.
– Als niet aanwezig of geen bereik: van de groep gaan minstens 2 mensen naar het dichtstbijzijnde punt waar getelefoneerd kan worden. N.B. spreek af dat diegene die belt de goede plek aanduidt bij 112 én dat die persoon wacht op de ambulance (als dat nog ‘diep’ in het bos is is vorm dan een lint, zie punt 3)  , de andere persoon gaat terug naar de bewuste plek om de mensen die aan het reanimeren zijn te vertellen dat hulp onderweg is; dit bleek ook tijdens de oefening een belangrijk facet te zijn. Het is ontzettend moeilijk en het is dan ook fijn om te weten dat er inderdaad hulp aan komt.

2) Beginnen met de reanimatie of de reanimatie door anderen laten uitvoeren. Check onder de aanwezigen of er meer mensen zijn die kunnen reanimeren. De praktijk wijst uit dat met 4 mensen het een kwartier vol te houden is.

3) Als je diep in het bos zit zorgen voor een lint waardoor de ambulances kunnen aanrijden.

Aanwijzen van mensen die hulp gaan inroepen (het overgrote deel van de groep; er hoeven weinig mensen achter te blijven ! Is nergens voor nodig en kan verstorend werken). Instrueren van deze mensen als volgt :

• Bepaal de plek waar een ambulance het bos in kan of zo dicht mogelijk bij de bewuste plek kan komen.
• De rest van de groep vormt een ‘ lint’ door het bos, van de bewuste plek naar de plaats waar de ambulance aan zal komen. Op elke kruising waar verwarring kan ontstaan een trimmer plaatsen die de ambulance de goede kant op kan sturen.

Stap 4 : Alle aandacht op reanimatie zetten en houden! Regelmatig wisselen. Zie hiervoor de informatie van de Hartstichting! De trainer moet het reanimeren (bv wisselen) organiseren. Gaat niet vanzelf, sommigen willen zelfs door blijven gaan. De trainer controleert ook de reanimatie van anderen (meetellen, op goed plek drukken, beademen goed).

Door blijven gaan totdat persoon in kwestie zelf weer ademt (rochelen) of totdat deskundige hulp arriveert die aangeeft dat de reanimatiepoging gestopt mag worden.

Stap 5 : Na aankomst hulpverlening de instructies opvolgen (mogelijk nog door reanimeren, andere taken uitvoeren) denken aan de volgende punten :

• De mensen die gereanimeerd hebben opvangen (ergens verzamelen, praten laten)
• De trimgroep weer bij elkaar krijgen (de uitgezette lijn weer ophalen) en ook op de nazorg letten.

Neem contact op met je coördinator of iemand anders van het Bestuur.
Ook de nazorg voor jou is van groot belang!